Bel met onze agents op: 085 1850 085

Privacybeleid

 

1850 Contact Center is een callcenter met persoonlijkheid. Voice Data Bridge Solutions B.V., handelend onder de naam 1850 Contact Center, verwerkt persoonsgegevens voor het verlenen van onze diensten en bij het gebruik van onze website: www.1850contactcenter.nl. In deze privacyverklaring leggen we uit hoe wij omgaan met uw gegevens.

 

Onze privacyverklaring in het kort

Uw privacy is voor ons van groot belang. Wij houden ons dan ook aan de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Dit betekent dat wij:

 

Voor welke doeleinden gebruiken wij uw persoonsgegevens?

Wij verkrijgen verschillende persoonsgegevens van u. Per doeleinde geven wij aan welke gegevens wij van u verkrijgen, met welke doel wij deze gegevens verwerken en hoelang die worden bewaard. Indien u vragen heeft of wilt weten wat we precies van u bijhouden, neem dan contact op met ons op. De contactgegevens staan onderaan in deze privacyverklaring.

 

Contact

Wanneer u ons een e-mailbericht stuurt, ons telefonisch benadert, of op een andere manier contact met ons opneemt, dan gaat u in op ons aanbod om met ons in contact te treden (uitvoering van de overeenkomst).

 

Hiervoor verwerken wij (mogelijk) de volgende persoonsgegevens:

 

Wij slaan deze contactmomenten met de door u verstrekte persoonsgegevens op voor het uitvoeren van het contact, ter verificatie en voor onderzoek naar de door ons verleende service aan u, en voor trainings- en kwaliteitsdoeleinden. Het verwerken van de gegevens voor het onderzoek naar de verleende service en de trainings- en kwaliteitsdoeleinden, vindt plaats op basis van ons gerechtvaardigd belang. Wij hebben namelijk een commercieel belang om onze dienstverlening te verbeteren. Ons commerciële belang prevaleert boven uw privacybelang, het gaat immers om een kleine impact op uw privacy. We bewaren deze informatie, zolang als dat nodig is voor dit contact of tot maximaal 6 maanden nadat wij voor het laatst contact met u hebben gehad, omdat we er zeker van willen zijn dat we uw vraag of klacht goed hebben afgehandeld.

 

Dienstverlening

Voor het uitvoeren van de door 1850 Contact Center aangeboden diensten worden gegevens verwerkt. Bij het opvragen van een offerte bijvoorbeeld. Wij verwerken uw persoonsgegevens om een overeenkomst met u te kunnen sluiten (uitvoering van de overeenkomst).

 

Hiervoor verwerken wij (mogelijk) de volgende persoonsgegevens:

 

Wij bewaren deze gegevens tot bewaartermijn. Sommige gegevens bewaren wij langer als wij daartoe wettelijke verplicht zijn (bijvoorbeeld vanwege de fiscale bewaarplicht van 7 jaar).

 

Werken bij 1850 Contact Center.

Heeft u gereageerd op één van onze vacatures of heeft u een open sollicitatie ingestuurd? Dan verwerken wij uw persoonsgegevens om uw sollicitatie in behandeling te kunnen nemen, en ter voorbereiding op het eventueel sluiten van een arbeidsovereenkomst.

 

Hiervoor verwerken wij de volgende persoonsgegevens:

 

Uw sollicitatiegegevens bewaren wij tot maximaal 6 weken nadat de functie is vervuld. Wij bewaren deze gegevens zodat wij contact met u kunnen opnemen in het geval de functie binnen de proeftijd opnieuw vrijkomt. Wanneer we u op dit moment geen functie kunnen aanbieden, kunnen we – met uw toestemming – de sollicitatiegegevens nog een jaar langer bewaren. U kunt uw toestemming op elk moment intrekken door ons een e-mail te sturen. Indien u bij ons komt werken, bewaren wij uw sollicitatiegegevens in het personeelsdossier. Dit dossier wordt bewaard zolang dit noodzakelijk is en ten aanzien van de sollicitatiegegevens tot maximaal 2 jaar na indiensttreding.

 

Een social media- en internetonderzoek kan onderdeel zijn van de sollicitatieprocedure. Dit is noodzakelijk om te kunnen waarborgen dat bij het aannemen van nieuw personeel ons imago in stand blijft. Wij doen dit dan ook op basis van ons gerechtvaardigde belang. Wij zoeken hiervoor op uw naam op Google, en uw eventuele profiel op diverse social media. Dit uiteraard voor zover deze profielen openbaar zijn; wij zullen u niet vragen om ons toegang te verlenen tot een afgeschermde social media-pagina of een connectie met ons te maken. De resultaten van het onderzoek worden met u besproken. Mocht u hier bezwaar tegen hebben, dan kunt u dit per e-mail aangeven op het moment dat u solliciteert.

 

Wanneer kunnen we uw persoonsgegevens delen met derden?

1850 Contact Center deelt uw gegevens enkel met derden, wanneer dit op basis van de huidige wetgeving is toegestaan. Het kan voorkomen dat wij uw persoonsgegevens aan derde partijen verstrekken, omdat:

 

De partijen die in onze of uw opdracht persoonsgegevens verwerken zijn:

 

Deze privacyverklaring is uitsluitend van toepassing op de website www.1850contactcenter.nl. U dient zich ervan bewust te zijn dat 1850 Contact Center niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere websites, die via een link op onze website bereikbaar zijn of van websites die links naar onze website plaatsen.

 

Beveiliging van uw persoonsgegevens

Beveiliging van persoonsgegevens is voor ons van groot belang. Wij zorgen dat uw gegevens bij ons goed beveiligd zijn. 1850 Contact Center neemt passende technische en organisatorische maatregelen met betrekking tot de te verrichten verwerkingen van persoonsgegevens, tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking (zoals onbevoegde kennisname, aantasting, wijziging of verstrekking van de persoonsgegevens). Zo maken wij gebruik van een Secure Sockets Layer (SSL) waardoor er een beveiligde gegevensuitwisseling kan plaatsvinden. We passen de beveiliging steeds aan en letten goed op wat er mis kan gaan.

 

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wanneer onze dienstverlening wijzigt, moeten wij natuurlijk ook de privacyverklaring aanpassen. Let dus altijd op de datum hierboven en kijk regelmatig of er nieuwe versies zijn. Wij zullen ons best doen wijzigingen aan u door te geven.

 

Welke privacyrechten heeft u?

 

Bij uw verzoek kunnen wij u vragen om u te identificeren. Wij vragen hiervoor (identificatie)gegevens op om er zeker van te zijn dat u de juiste persoon bent aan wie de persoonsgegevens toebehoren.

 

Wij zullen in principe binnen een maand aan uw verzoek voldoen. Deze termijn kan echter worden verlengd om redenen die verband houden met de specifieke privacyrechten of de complexiteit van het verzoek. Als wij deze termijn verlengen, zullen wij u daarvan tijdig op de hoogte stellen.

 

Indien u één van je rechten wilt uitoefenen, dan kunt u dat kenbaar maken door te mailen naar info@1850.nl of door te schrijven naar het adres onderaan deze privacyverklaring.

 

Vragen of een klacht indienen

Als u vragen heeft, of een klacht in wilt dienen over het gebruik van uw persoonsgegevens, kunt u contact met ons opnemen via info@1850.nl. Wij pakken elke vraag en klacht intern op en communiceren dit verder met u. Als u vindt dat wij u niet op de juiste manier helpen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder. Deze heet de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Contactgegevens

Voice Data Bridge Solutions B.V.

Handelend onder de naam 1850 Contact Center

De Corridor 4c

3621 ZB Breukelen

 

E-mailadres: info@1850.nl

Telefoon: 088-1850100

 

KvK-nummer: 30219714